تماس با ما : 0912-3784451 -  عضویت در سایت  |  ورود به سایت

مرکز جامع مناقصه ها و مزایده های ایران

جستجو در مناقصات و مزایدات :  
جستجو بر اساس شهر :
جستجو بر اساس روزنامه :
جستجو بر اساس مناقصه هایی که مهلت آنها زودتر خاتمه مییابد :  

صفحه: 1 از 2  |   1 | 2 |   صفحه بعدی

ردیفموضوعمنتشر کنندهمحلصنعت
23507 نصب كنتورهای روشنايی معابر روزنامه همشهریقمخدمات تجاری
23324 احداث بوستان ۲۲بهمن (منطقه ۸) روزنامه همشهریساختمان
23323 احداث بوستان شهيد گمنام ۲ (منطقه ۸ ) روزنامه همشهریساختمان
23097 ساخت مسجد روزنامه همشهریتهرانساختمان
23029 خريد مقدار ۳۵۰۰۰متر لوله چدنی از جنس داکتيل جهت آبرسانی شهرهای استان(آبفای گلستان) روزنامه همشهریگرگانخدمات تجاری
23021 اجرای اصلاح و توسعه شبکه آب گرگان قسمت اول (آبفای گلستان) روزنامه همشهریگرگانساختمان
23011 اجرای اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی گرگان(آبفای گلستان) روزنامه همشهریگرگانساختمان
23001 خريد ۱۴ دستگاه کنتور الکترومغناطيسی با سايز ۲۵۰٬۳۰۰٬۴۰۰ميليمتر(آبفای گلستان) روزنامه همشهریگرگانخدمات تجاری
22988 نگهداری از تأسيسات و منابع تآمين آبرسانی گنبد (آبفای گلستان) روزنامه همشهریگنبد كاووسساختمان
22968 احداث مخزن ۲۰۰۰ م.م.وساختمانهای جنبی و تأسيسات وابسته شهر مينودشت(آبفای گلستان) روزنامه همشهریمينودشتساختمان
22966 اجرای خط انتقال چاههای ناحيه غربی به مخزن ۲۰۰۰ .م.م. شهر مينودشت(آبفای گلستان) روزنامه همشهریمينودشتساختمان
22943 ترميم ترانشه های گاز و لکه گيری آسفالت ۱۲-۰ روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
22935 عمليات خريد آسفالت ۱۹-۰ جهت معابر سطح شهر روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
22921 آگهی مناقصه نوبت دوم - عمليات پياده روسازی سطح شهر (بلوک فرش ) روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
22918 عمليات خريد تونان بالغ بر ۵۰۰۰ سرويس کاميون ده تنی روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
22917 خريد يک دستگاه چيلر تراکمی روزنامه همشهریتهرانساختمان
22907 خريد حدود ۴۰۰۰ کيت لوله و اتصالات انشعاب فاضلاب از جنس پلی پروپيلن جهت شهرهای استان(آبفای گلستان) روزنامه همشهریخدمات تجاری
22845 اجرای نگهداری بهره بردارياز تأسيسات و منابع تأمين و خدمات مشترکين و درآمدشهر انبارالوم (آبفای گلستان روزنامه همشهریآق قلاخدمات تجاری
22734 خريد ۱۶ دستگاه شير كنترل دبی و فشار شكن روزنامه همشهریكرمانشاهخدمات تجاری
22645 تهيه و توزيع تخت يک٬ دو و سه شکن استاندارد ( بنياد شهيد و امورايثارگران تهران بزرگ) روزنامه همشهریتهرانپزشکی و آزمایشگاهی
22629 تهيه و توزيع تشک های مواج مد ريسک و لو ريسک ( بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ) روزنامه همشهریتهرانپزشکی و آزمایشگاهی
22622 تهيه و توزيع ويلچر سه کاره ( بنياد شهيد و امورايثارگران تهران بزرگ) روزنامه همشهریتهرانپزشکی و آزمایشگاهی
22395 انجام امور خدماتي٬ نظافتي٬ فني٬ تأسيسات٬ باغبانی ٬ اپراتوري٬ ترانسپورت واحد کک سازی و ژالايش قطران ز روزنامه همشهریزرندخدمات تجاری
22139 مزايده قطعه زمينی واقع در عظيميه کرج ( بنياد شهيدوامورايثارگران تهران بزرگ) روزنامه همشهریساختمان
22128 طراحی، ساخت ، حمل و تحويل۲ دستگاه جرثقيل کانتينری سوپرپست¬پانامکس بندر امام خمينی(ره) روزنامه همشهریتهرانساختمان
22117 اجرای پياده روسازی سطح شهر روزنامه همشهریلنجانساختمان
22115 ارزيابی كيفی طراحی،ساخت،حمل و تحويل ۲ دستگاه ريچ استکربرای بندر چابهار روزنامه همشهریتهرانساختمان
21868 عمليات درزگيری آسفالت معابر شهر بادرود روزنامه همشهرینطنزخدمات تجاری
21515 خريد آسفالت ۱۹-۰ روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
21487 تهيه٬ طبخ٬ توزيع غذای بيمارستانی بنياد شهيد و امورايثارگران تهران بزرگ روزنامه همشهریتهرانمواد غذایی و آشامیدنی
21470 راهبری تأسيسات بنياد شهيد و امورايثارگران تهران بزرگ روزنامه همشهریتهرانساختمان
21463 ترابری سبک ( مأموريت های درون شهری)بنياد شهيدو امورايثارگران تهران بزرگ روزنامه همشهریتهرانخودرو
21449 خريد لوله های پلی اتيلن فاضلابی دو جداره کاروگيت همراه با کوپلر ها و واشرهای مربوطه در محدوده استان روزنامه همشهریقزوينخدمات تجاری
21440 عمليات پياده روسازی سطح شهر ( بلوک فرش ) روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
21428 عمليات جدولگذاری بطول تقريبی ۷۰۰۰ متر در سطح شهر روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
21411 ترميم ترانشه های گاز و لکه گيری آسفالت ۱۲-۰ روزنامه همشهریبرخوار و ميمهساختمان
21391 احداث پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی و اورژانس بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان بيجار روزنامه همشهریسنندجساختمان
21174 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه۲۰ پروژه در سطح استان کردستان ارديبهشت ۹۱ روزنامه همشهریسنندجخدمات تجاری
21045 موضوع مناقصه دومرحله اي- خريد يك دستگاه اندازه گيری GCMASS. ويك دستگاه اندازه گيری .. TOC وسه روزنامه همشهریكرمانشاهپزشکی و آزمایشگاهی
20744 تهيه، بارگيری، حمل، آزمايش و بازرسی، تخليه شير آلات بهداشتی الکترونيکی هوشمند آب شرب روزنامه همشهریقزوينخدمات تجاری
20741 تهيه، بارگيری، حمل، آزمايش و بازرسی، تخليه شير آلات بهداشتی الکترونيکی هوشمند آب شرب روزنامه همشهریقزوينخدمات تجاری
20738 تهيه، بارگيری، حمل، آزمايش و بازرسی، تخليه شير آلات بهداشتی الکترونيکی هوشمند آب شرب روزنامه همشهریقزوينخدمات تجاری
20548 بهينه سازي٫ استانداردسازی و نگهداری ساختار سيتم دفاعی شبکه داخلی بانک مرکزی روزنامه همشهریکامپیوتر و موبایل
20136 احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر تاکستان روزنامه همشهریساختمان
20055 پروژه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب حاشيه درياچه زريوار روزنامه همشهریخدمات تجاری
20043 پروژه آبرسانی به روستای اسپريز شهرستان سروآباد روزنامه همشهریخدمات تجاری
20042 پروژه آبرسانی به روستای قمچيان شهرستان مريوان روزنامه همشهریخدمات تجاری
20040 پروژه آبرسانی به روستای پلوسرکان شهرستان قروه روزنامه همشهریخدمات تجاری
20038 پروه آبرسانی به روستای تازه آباد و عيسی آباد شهرستان سنندج روزنامه همشهریخدمات تجاری
20036 پروژه آبرسانی به روستای چرميله شهرستان سنندج روزنامه همشهریخدمات تجاری